Grupa producentów owoców i warzyw powstała dzięki inicjatywie ogrodników gminy Magnuszew. Została zarejestrowana w 2006r. pod nazwą NASZ OWOC sp. z o.o.
W tym samym roku grupa producentów NASZ OWOC sp. z o.o. z siedzibą Latków 11, 26-910 Magnuszew spełniła warunki określone w RMR i RW dla wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań jakie powinny spełniać plany dochodzenia do wstępnego uznania Grupy Producentów i uzyskała status wstępnie uznanej grupy.
Dnia 1.1.2006r. grupa NASZ OWOC sp. z o.o. została wyróżniona przez Radę Gminy Magnuszew, która wyraziła zgodę na używanie herbu Gminy Magnuszew w działalności gosodarczej spółki "Nasz Owoc".Spółka zobowiązała się promować produkty regionu i tym sposobem będzie promować Gminę.
Producentami owoców i warzyw są ogrodnicy o wielopokoleniowej tradycji upraw owoców i warzyw.